adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat

Ételérzés – Online főzőtanfolyam és klub

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik. A tanfolyamok, termékek és az alább megjelölt weboldal/honlap működésével, megrendelési, és teljesítési folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (etelerzes.hu) és aldomainjein (fozoiskola.etelerzes.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Az Ételérzés Online Főzőiskola és Klub https://etelerzes.hu oldalán történő vásárlások során:
Szolgáltató: Terei-Vigh Krisztina EV
Székhelye: 2112 Veresegyház Huszka Jenő utca 5a
Nyilvántartási száma: 50956535
Adószáma: 67924325-1-33
Statisztikai számjele: 67924325-8559-231-13
E-mail címe: info@etelerzes.hu
Telefonos elérhetősége: 36 70 600 6397
Adatvédelmi Nyilvántartási száma: 106082/2016
Tárhelyszolgáltatója: EZIT Kft. Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22. Adószám: 23493474-2-41, Tel: +36 1 700 40 30
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen szabályzat és szerződés  2016. november 16. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a honlapon történt megjelenésüktől lépnek életbe. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A  etelerzes.hu és a fozoiskola.etelerzes.hu oldalakon és az ezekhez tartozó social media felületeken található tanfolyami anyagok engedély nélküli másolása minden esetben jogi következményekkel jár.
Az Ételérzés Online Főzőiskola tanfolyami anyagok koncepciója, módszertana védett, szerzői jog védi, annak mindennemű másolása, átírása tilos és jogi következményeket von maga után. 
3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
3.1 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen dokumentum feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik
4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1. A szerződéseben említett domain neveken szereplő tanfolyamok és kapcsolódó termékek és klub előfizetés kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek.
4.2. A weboldalon keresztül főzőtanfolyamokat, kapcsolódó termékeket és előfizetéses klubtagságot lehet vásárolni, különböző tartalommal.
4.3. A tanfolyamhoz kapcsolódó kötelező szolgáltatási tartalom a tanfolyam leírási oldalán található.
4.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. A rendeléshez esetenként vannak kedvezmények kuponkódokkal, melyekről külön időszakosan biztosítunk információt a weboldalon vagy a hírlevelekben.
5. RENDELÉS MENETE
5.1. Felhasználó a megrendelő űrlapot kitöltve vásárolhatja meg a tanfolyamokat. Az űrlap kitöltésével regisztrál a felhasználói felületre, melyről emailes értesítést is kap.
5.2. A regisztráció során csak olyan személyes adatát kérjük el, amelyre a NAIH-tól az adatvédelmi előírásoknak megfelelően engedélyünk van.
5.3. Felhasználó a teljes vételár megfizetését követően vehet részt a kiválasztott tanfolyamon. A tanfolyam azonnal vagy a meghirdetett időpontban kezdődik.
5.4. A megrendelt tanfolyamok értékét bankkártyával Barion vagy az előfizetéses programok esetében Simple Pay rendszeren keresztül lehet kiegyenlíteni . A fizetést követően a számlát a megrendelő elektronikusan úton kapja meg.
5.5. Az adatok megadását követően a „Jelentkezem”   gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. A „”Jelentkezem” gombra kattintással elfogadj az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot.
5.6. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
5.7. Fontos, hogy  ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra a tanfolyam.
5.8. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez Felhasználó jelen feltételek elfogadásával hozzájárul hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a jelen oldalon kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a tranzakciónként hozzájárulás nélkül a Terei-Vigh Krisztina által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem Terei-Vigh Krisztina, sem a SimplePay nem fér hozzá. Nem tárolunk tehát bankkártya adatokat, a Simple egy “token” segítségével engedi az ismétlődő fizetést. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.Az előfizetés, vagy részletfizetés a sikeres fizetést követően kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, míg a szolgáltatás igénybe vevő személy a saját fiókjában, vagy emailben (tanfolyam(kukac)etelerzes.hu) az előfizetés lemondását nem kéri, illetve ameddig az előfizetés meghatározott számú kifizetése le nem jár (be nem fejeződött).

A pénzt havi előfizetés esetén mindig a hónap azon napján próbáljuk meg először levonni, mely napon az előfizetés indult. Sikertelen bankkártyás fizetés esetén tájékoztató levelet küldünk, illetve többször ismételten megpróbáljuk a levonást. Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás esetén sikertelen, vagy az előfizető kérte az előfizetés megszűntetését, az előfizetés, vagy részletfizetés az előfizetés lejártát követő 3 nappal automatikusan megszűnik. Az előfizetés megszűnésével a felhasználónak már nem lesz jogosultsága elérni a megrendelése szerinti programon belül kínált anyagokat, tréningeket és a zárt Facebook csoportból is eltávolításra kerül. A véletlenül megkezdett, kifizetett előfizetési időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni.

A vásárlással Felhasználó tudomásul veszi, hogy Terei-Vigh Krisztina (Székhely: 2112 Veresegyház, Huszka Jenő utca 5a) adatkezelő által a felhasználói adatbázisában tárolt, és jelen dokumentumban később is meghatározott személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail cím, cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
6.1. A megrendelés teljesítése mindenképpen a fizetés teljesítése után történik meg a megrendelő oldalon feltüntetett kezdési időpontban.
6.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget rajta kívül álló okból történő késedelmes teljesítés esetén (egyéb köztes szolgáltatóknál történő karbantartás (weboldal, bank, stb.) Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
6.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését még fizetés előtt visszautasítsa.
7. ELÁLLÁS JOGA
7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelés elküldésével tudomásul veszi hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a tanulói felületre történő első belépés időpontjától Felhasználó elveszíti a szerződéstől való elállási jogot. Ezzel együtt fenntartjuk a jogot és lehetőséget, hogy bizonyos helyzetekben egyedi elbírálás alapján, a felmerülő költségek levonása mellett az elállást lehetővé tegyük.
7.2. A tanfolyam lemondási költségét, amennyiben ez fennáll,  a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
7.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
7.4. Szolgáltató a tanfolyam lemondását követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.
7.5. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
7.6. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszamondja a tanfolyamot a tanfolyami felületre történő belépés nélkül.
7.7. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban.
7.8. Az ismétlődő fizetésű előfizetési programok esetében, amennyiben a Felhasználó nem kívánja tovább fenntartani az előfizetést, úgy azt bármikor jelezhet emailen vagy a tanfolyami felületen a fiókjába belépve és megszüntetheti az előfizetést.
Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)
Címzett: Terei-Vigh Krisztina , info@etelerzes.hu Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ide a rendeléskor leadott regisztrációs adatokat kell beírni
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
Kelt:
A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: tanfolyam (kukac)etelerzes.hu
7.9. Szolgáltató élhet azonban azzal a jogával, hogy visszatérítést ad a Felhasználónak amennyiben az bizonyítottan nem tudta alkalmazni a tanfolyamon tanultakat. Az Ételérzés online tanfolyamok esetében ez 15 naptári nap és akkor is érvényes, ha a Felhasználó belépett a felületre, megkapta és tanulmányozta az anyagot. A visszatérítés egyetlen feltétele, hogy a tanfolyami anyagok házi feladatait bizonyítottan el kell végeznie és ha ennek során úgy érzi nem ad neki a tanfolyam értékes információt a vételár visszatérítésre kerül 5 munkanapon belül.

8. A SZOLGÁLTATÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

8.1. A megvásárolt tanfolyamok minimum 1 évig állnak a Felhasználó rendelkezésére. Ennek módja a fozoiskola.etelerzes.hu weboldalon való hozzáférés. Ezt követően a Szolgáltató dönthet a jogviszony meghosszabbításáról vagy a Felhasználó felé az anyagokat letölthető formában elküldheti.

8.2. A tanfolyam átalakításának jogát a Szolgáltató fenntartja magának, figyelembe véve azt a tényt, hogy Felhasználó az eredeti tartalomnál kevesebb tartalmat nem kaphat. Az átalakítás során a szolgáltatás és a tanfolyam elérése ideiglenesen szünetelhet.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület: a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

10. PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
10.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
10.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
11. SZERZŐI JOGOK
11.1. Miután az etelerzes.hu, fozoiskola.etelerzes.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
11.2. Az etelerzes.hu, fozoiskola.etelerzes.hu, weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
11.4. Az Ételérzés honlapon található összes tartalom, recept, fotó és videó Terei-Vigh Krisztina szellemi tulajdonát képezi, szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján), annak bárminemű – akár részleges – másolásához a szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges.
11.5. Az Ételérzés Online Főzőiskola és Klub oldalról tanfolyami anyagot átvenni tilos és minden tanfolyami anyag közlés vagy másolás jogi következményeket von maga után. Az Ételérzés blogról cikkeket, információkat átvenni csak a forrásra, a etelerzes.hu-ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozik a etelerzes.hu-ra és a szerző Terei-Vigh Krisztina engedélyt adott a megjelenítésre.
11.06. Minden olyan esetben ahol a feltételek nem teljesülnek a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 100.000,- HUF/nap/kép/cikk.
12. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
12.1. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, az oldal tartalmával kapcsolatos látogatói megjegyzés miatt. Szolgáltató nem azonosul az oldalon ajánlott más weboldalak és linkek által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem önállóan, sem együttesen mással, semmilyen direkt vagy indirekt panaszért, kárért, ami ezen weboldal tartalmával, hirdetéseivel vagy az oldalon található egyéb weboldal tartalmával kapcsolatos.
12.2. Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a fozzerzesbol.hu és etelerzes.hu akadálytalan működését és a vásárlást
• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
• Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése
• Bármely szoftver nem megfelelő működése
• Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei
12.3 Az etelerzes.hu és a fozoiskola.etelerzes.hu weboldalakat működtető személy nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
12.4. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Adatvédelmi Szabályzat 

1/ A tájékoztatás célja

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy Terei-Vigh Krisztina EV. (székhely: 2112 Veresegyház, Huszka Jenő utca 5. a. ép.; nyilvántartási szám: 50956535; adószám: 67924325-1-33) által a www.etelerzes.hu weboldalon és a kapcsolódó Facebook, Youtube és Instagram oldalon (továbbiakban, mint „weboldalakon”), valamint a székhelyünkön alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleinket tájékoztassa.

Az adatkezelési tájékoztató kizárólag a jelen honlapon és a Facebook oldalunkon, Facebook zárt csoportban, Youtube csatornánkon valamint Instagram oldalunkon keresztül történő kapcsolat felvételi, vásárlási, regisztrációs és közzétételi tevékenységünkkel összefüggésben értelmezhető. Egyéb tevékenységünkkel összefüggésben külön adatvédelmi tájékoztatót teszünk közzé és helyeztünk el.

2/ Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: Terei-Vigh Krisztina EV. (a továbbiakban, mint „Társaság”)

Székhely: : 2112 Veresegyház, Huszka Jenő utca 5. a. ép

Telefonszám: +36 70 600 6397

E-mail-cím: info@etelerzes.hu

3/ Mit gyűjtünk és tárolunk

Személyes adatot a jelen tájékoztatóban szereplő esetekben és jogalapok alapján a szükséges mértékben kezelünk. Ha meglátogatod az oldalunkat, a következőket fogjuk nyomon követni:

 • Megtekintett termékek
 • Földrajzi hely, IP cím és böngésző fajta: ezen adatokat arra használjuk, hogy megbecsüljük az adókat és a szállítást
 • Szállítási cím: ennek még az ajánlatkérés előtt kérjük kitöltését, annak érdekében, például, hogy megbecsülhessük a szállítás díját vagy időtartamát és ezen adatokkal együtt küldhessük el ajánlatunkat.

Sütiket használunk, hogy megőrizzük a kosár tartalmát, amíg az oldalunkon böngészel. A sütikről bővebben később írunk.

Vásárláskor megkérjük vásárlóinkat, hogy a következő adatokat szolgáltassa: Név, számlázási cím, szállítási cím, email cím, telefonszám, kreditkártya/fizetési adatok és választható fiókadatok, mint felhasználónév és jelszó. A következő célokra használjuk fel ezeket az adatokat:

 • Információ küldése a vásárlói fiókról és rendelésről
 • Válaszadás a vásárló kérésére, a visszatérítést és a panaszt is beleértve
 • Fizetések lebonyolítása és a csalások megakadályozása
 • Fiók beállítása a weboldalhoz
 • Minden jogi kötelezettségünknek eleget tenni (pl. adók számítása)
 • Üzletünk ajánlatainak fejlesztése
 • Kívánságra marketing üzeneteket küldünk

Amennyiben fiók kerül létrehozásra, tároljuk a nevet, címet, e-mail címet, telefonszámot, amelyeket arra használunk, hogy jövőbeni rendelések esetén a pénztár oldalon automatikusan megjelenítsük azokat.

Általánosságban addig tároljuk az adatokat, amennyi ideig azokra szükségünk van azokból a célokból kifolyólag, amiért gyűjtjük ezeket, amennyiben törvényileg nem kötelező tovább tárolni. Például, a rendelési információkat 8 évig őrizzük számlázási és könyvelési célból. Ez magában foglalja a nevet, e-mail címet, számlázási és szállítási címet.

A felhasználók hozzászólásait és értékeléseit is megőrizzük. A honlapunkon elhelyezett ajánlatkérő és kapcsolat felvételi űrlap kitöltéséhez a név, telefonszám és az elektronikus levelezése cím beírása szükséges, mint személyes adat. A 16 év alatti felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Honlapunk a testre szabott böngészés érdekében a felhasználó számítógépén kis http adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, annak megfelelő működését nem tudjuk garantálni.

A cookie-k kikapcsolhatók, illetve letilthatóak az alábbi böngésző beállítások alkalmazásával

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

4/ Az adatkezelések jogalapja és célja

a/ Ajánlatkérés és kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: információkérés, ajánlatkérés teljesítése, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása

Adattárolás határideje: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Társaság törli a személyes adatokat

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolat felvételi és az ajánlatkérő űrlap kitöltése esetén.

b/ Számlázás

Adatkezelés célja: jogszabályi és törvényi kötelezettség teljesítése

Kezelt adatok köre: magánszemély neve, címe, email címe

Adatkezelés jogalapja: 2007. évi CXXVII. tv., 2000. évi C. törvény, valamint a 1995. évi CXVII. törvény alapján

Adattárolás határideje: jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma a termék beszerzőjének neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.  § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).

c/ Kapcsolattartási adatok kezelése

Adatkezelés célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogorvoslat érvényesítése

Kezelt adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója

Adatkezelés jogalapja: szerződéses jogalap alapján valamint szerződés megszűnését követően jogos érdek alapján,

Adattárolás határideje: az üzleti kapcsolat végét követő 5 évig, illetve az érintett képviselői minőségének fennállásáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolat felvételi lehetőség biztosítás. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.

d/ Szerződés teljesítése céljából történő adatkezelés

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: természetes személyek nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák)

Adatkezelés jogalapja: szerződéses jogalap alapján, a szerződés megszűnését követően pedig jogos érdek alapján

Adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 év

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személyek adatait. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A tudomásunkra jutott adatokat az Info tv.-ben, a Rendeletben és jelen tájékoztatásban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek nem adjuk át.

A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

e/ Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: Ügyfélpanaszok felvétele, szolgáltatási tevékenységgel összefüggő panaszkezelés intézése az Adatkezelőnél

Kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, bejelentés dátuma, bejelentés tárgya

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (6) ‐ (7) bekezdései

Adattárolás határideje: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdés alapján a panasz megválaszolásától számított 5 év

Adattárolás módja: elektronikus és papír alapú

Amennyiben valaki panasszal kíván élni az Adatkezelő irányába, azt megteheti elektronikus úton küldött levelében, vagy telefonon. Ha az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet készítenek, melynek egy másolati példányát a Társaságnak át kell adnia a fogyasztónak.

f/ Vásárlás a Társaság weboldalán

Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: vásárlók neve, lakcíme, szállítási címe, telefonszáma, email címe, bankszámlaszáma,

Adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése

Adattárolás határideje: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vásárlás esetén a vásárlás teljesítését követő 2 évig a Ptk. termékszavatosság érvényesíthetőségét figyelembe véve

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a Társaság honlapján vásárol.

A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a honlapján regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

g/ Adatkezelés a Társaság Facebook, Youtube és Instagram oldalán valamint Facebook csoportjában

Adatkezelés célja: A Társaság termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése

Kezelt adatok köre: regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig

Adattárolás módja: elektronikusan

A Társaság a Facebook, Youtube és Instagram oldalt valamint Facebook csoportot tart fent, ahol közzéteszi jelen adatvédelmi tájékoztatását, illetve linket helyez el, amelyen az érintett bármikor elérheti. Az érintett a csoportba való belépéskor nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja az adatvédelmi tájékoztatót. A csoportban közzétett és a Társaság részére továbbított adatokat a társaság az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezelés a Facebook.com, Youtube.com illetve az Instagram.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldalak szabályozása vonatkozik: itt és itt és itt és itt.

h/Regisztráció a Társaság honlapján

Adatkezelés célja: A Társaság szolgáltatásainak megrendelése, igénybe vétele

Kezelt adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A Társaság az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez regisztráció szükséges a weboldalon. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

5/ Harmadik országba történő adattovábbítás

Amennyiben az adatokat külföldre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítjuk, minden esetben megvizsgáljuk, hogy az adott ország vagy szervezet megfelelő-e az adatvédelmi elvárásoknak.

Az Európai Unión belül, az országok adatkezelése és demokráciájuk fejlettsége megfelelő ehhez, azonban ha az EU-n kívülre továbbítja a Társaság a személyes adatokat, akkor megvizsgáljuk, hogy ez az ország megfelel-e az elvárásoknak.

Harmadik országba történő adattovábbítás alá tartoznak a Gmail-en, Facebookon és az Instagramon küldött üzenetek, Dropbox és Google Drive használata valamint Mailchimp, DRIP és CONVERTkit hírlevél szolgáltató használata, mivel ezen szolgáltatók szerverei valószínűsíthetően az EU-n kívül helyezkednek el.

Társaságunk, csak előzetes kockázatelemzést követően veszi igénybe ezen szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat.

6/ Rendelkezés a személyes adatokkal

Ügyfeleink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető, hogy ügyfeleink milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 30 napon belül teljesítjük, az elérhetőségre küldött levélben.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban kérhető, hogy módosítsuk ügyfelünk valamely személyes adatát (például megváltozott az e-mail cím).

A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

A Társaság minden olyan esetben értesíti a magánszemélyt, amikor annak személyes adatát érintően adatvédelmi incidens történt és megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a személyes adat tulajdonosát ne érje veszteség.

7/ Tájékoztatás az érintettek jogairól

E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen kivéve, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja az adatkezelést a Rendeletben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

8/ Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság a személyes adatokat a levelezőrendszerében tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Biztonsági másolatot a tárhelyünkön tartunk.

A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

9/Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megadott személyes adatokhoz a Társaság munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

10/Tárhely szolgáltató:

EZIT Kft. (szerver hosting). H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22..

11/További adatfeldolgozók

A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére adjuk át:

Barion Payment Zrt. 1117, Budapest, Infopark sétány 1. (online fizetés)

OTP Mobil Szolgálatató Kft. 1143 Budapest, Hungária Krt 17-19. (Simple Pay online fizetés)

KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C. (számlázás)

Főkönyvguru Könyvelőiroda Kft. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117. 1/1 (könyvelés)

Salesautopilot Kft. 1024 Budapest, Margit krt 31-33, félemelet 4-5 (levelezés)

12/ A személyes adatok tárolása

A személyes adatok tárolása cégünk kizárólagos használatában álló számítógépen, telefonon és a tárhelyünkön történik. A tárhelyre történő belépés jelszóval lehetséges, amelyet a weboldal munkatársai ismernek. Az elektronikus számláink tárolására felhő alapú szolgáltatást veszünk igénybe.

13/ Egyéb információk

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben cégünk az adatkezelési elveket megsérti, az érintett a bíróság előtt gyakorolhatja jogérvényesítési lehetőségeit, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Elnök: dr. Péterfalvi Attila
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

IMPRESSZUM

Ön szolgáltatója: Terei-Vigh Krisztina EV
Székhely: 2112 Veresegyház Huszka Jenő utca 5a
Nyilvántartási száma: 50956535
Adószáma: 67924325-1-33
Statisztikai számjele: 67924325-8559-231-13
E-mail cím: info@etelerzes.hu
Telefonos elérhetőség: 36 70 600 6397
Adatvédelmi Nyilvántartási száma: 106082/2016
Tárhelyszolgáltató: EZIT Kft. Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22. Adószám: 23493474-2-41, Tel: +36 1 700 40 30